top of page
LOGO PRESS.png

Rain, Rain se yon liv pou timoun ki ak yon powèm eseye montre nan yon fason komik ak amizan sa k ap pase nan lari yo nan yon moman kote lapli a kòmanse tonbe, bay kèk pwoblèm nan moun yo, men nan la reprezante yon benediksyon pou bèt. ak plant ki bezwen li epi jwi li.

Li ka vre ke pafwa lapli pa trè byen aksepte pa nou, men li toujou byen resevwa pa lòt bèt vivan; Nou dwe toujou kontan lè lapli tonbe, sonje ke lapli pote yon gran varyete benefis pou planèt la ak èt ki abite l.

Lè lapli tonbe atmosfè nou an refwadi, fèy pyebwa yo netwaye sa ki pèmèt yo pi byen absòbe kabòn nan lè a, pwoteje plant kont sèten bakteri ak ensèk danjere epi ba yo dlo ke yo absòbe nan rasin yo. Rivyè yo, lak yo, ak rivyè yo plen, konsa pèmèt yo siviv nan espès yo alantou ak andedan yo pou anpeche yo seche. Lapli bay nou dlo san sèl, ke nou bwè epi itilize, konsa ede sipòte lavi sou planèt la.

Lapli a dwe yon rezon pou lajwa pou tout moun, pou tout benediksyon li pote pou manman latè ak pitit li yo.


Liv sa a enprime sou kouvèti souple, tout koulè, gwosè 8.5” pa 8.5”, e li gen 28 paj ak imaj plen koulè. Nan fen liv la, w ap jwenn chante tradisyonèl "Rain, rain go away" ak yon paj ak enfòmasyon edikatif sou lapli a, pafè pou kiryozite timoun yo.

Children's book "Rain, Rain" by Andy Rosario & Maria Aduke Alabi

SKU: LI-RR-E
$8.99Precio
    bottom of page