top of page
LOGO PRESS.png

 Liv sa a se sou moun òdinè, travayè di. Gen kèk ki te kòmanse kòm sipòtè yo fini yon sivivan, k ap viv ak renmen lavi, kenbe pwomès yo te bay moun yo renmen yo. Gen kèk k ap goumen kont kansè, gen kèk ki pèdi batay yo, lòt moun k ap sipòte kòz la, ak moun k ap rakonte istwa yo pou ankourajman pou yo pa janm abandone. Li rakonte istwa moun yo renmen yo sou bò liy lan, blese yo ak lit yo. Kansè difisil, men ou pa bezwen goumen kont li. Istwa yo pataje ede moun ki gen difikilte yo konnen gen espwa, enfòmasyon sou konsyantizasyon, ak resous yo.

Lavi yon gèrye pa Demetris Price

SKU: LOA-LW-I
$19.99 Precio
$18.99Precio de oferta
    bottom of page