top of page
LOGO PRESS.png

ABC Apple Pie se yon liv pou timoun lekòl primè yo sou istwa yon tat pòm ak kijan kèk nan sitaden yo gen rapò ak li nan plizyè fason jis lè yo manje l. Avèk sa a, timoun yo ka aprann alfabè a ak itilizasyon kèk vèb nan tan pase a pandan y ap li, anplis, timoun yo gen opòtinite pou yo aprann nouvo vèb ki raman itilize. Anplis de sa, timoun yo ka aprann lòd alfabetik la.

Nòt Piblikatè a: Illustratè angle Kate Greenaway (1846-1901) ki soti Lond, ilistre epi pibliye yon liv ki rele "A Apple Pie" ki baze sou yon rim popilè ki gen menm non. Liv la te premye pibliye an 1886 ki nan domèn piblik e yo te itilize nan ilistrasyon liv sa a. Nan ansyen vèsyon "A Apple Pie", lèt "I" ak "J" ak "U" ak "V" yo te trete kòm youn san diferansyasyon, ki eksplike absans de vwayèl sa yo nan ilistrasyon Greenaway. Tout ilistrasyon eksepte kouvèti a ak paj tit yo se ilistrasyon Kate Greenaway. Ilistrasyon paj lèt E, H, L, N, Q ak U yo se imaj Kate Greenaway rearanje ak retouche dijital pa otè a.

PDF- ABC tat pòm

SKU: LI-pdf-ABC-E
$2.99Precio
    bottom of page